ارسال هوایی مغز پسته کالک دو پوست

22
0

با توجه به این مسئله که بازار ارسال هوایی انواع مغز پسته بخصوص نوع دو پوست شده به کشور های خارجی داغ است به شرح نوع مغز کالک می پردازیم.
این نوع مغز پسته از فرآوری پسته های کال و نرسیده سبز حاصل می آید و لازم است مغز ها در آب جوشانده شوند و سپس طی چندین مرحله بر اساس میزان سبز رنگی تفکیک گردند. انواع مغز پسته کالک بر اساس درجه رنگی و شکسته یا سالم بودن مغز ها به 7 دسته اصلی تقسیم می شوند. دسته های 1 تا 5 مربوط به مغز پسته های دو پوست شده سالم اما در درجه رنگ های مختلف و دسته های 6 و 7 مربوط به نمونه های شکسته اما در درجه رنگ های مختلف می باشد.
با توجه به اینکه عمده مصرف این محصولات در کشور های خارجی و نه در تناژ بالا می باشد یکی از راه های ارسال از طریق ارسال هوایی است. این مطلب که آیا ارسال هوایی بهتر است یا زمینی، باید گفت اگر تناژ خرید از 4 الی تن بالاتر است ارسال زمینی بسیار بهتر از مسیر هوایی است اما در تناژ تقریبا کمتر از این مقدار ارسال هوایی توجیه اقتصادی و زمانی بیشتری دارند، ضمن اینکه در مسیرهای هوایی عموما می توان محموله را در بسته بندی مورد نظر در کوتاه ترین زمان دریافت کرد و عدم مجاورت با حرارت بالا و رطوبت زیاد خود یک مزیت است.

دیدگاهتان را بنویسید