خرید عمده مغز پسته دو پوست کرمان

35
0

بیشتر خرید مغز پسته دو پوست شده یا کالک که به آن بدون پوست نیز می گویند و بسیار سبز هم می باشد از تولید کنندگان عمده استان کرمان است.
به این علت که مصرف مغز پسته سبز کالک تنها برای صادرات است و کارخانجات تولید این محصول باید بازار های صادراتی آن را به طور کامل بشناسند عمدتا تولیدکنندگان مغزپسته دو پوست صادرکنندگان قدیمی استان های کرمان و خراسان می باشند که البته بسیاری از این تولیدکنندگان علاوه بر تولید مغز سبز دو پوست در زمینه صادرات پسته و فرآورده های مختلف آن نیز فعالیت دارند.
انواع این مغز پسته برای خرید عمده به چندین دسته بر اساس کیفیت ظاهری رنگ و شکسته یا سالم بودن تقسیم می شوند.
تولیدکنندگان استان کرمات عمدتا به این علت که قادر هستند محصول را با قیمت مناسب به صورت کال خریداری کرده و انواع این مغز پسته دو پوست شده را با قیمت مناسب به فروش برسانند بیشتر در بازار ایران و بازار های جهانی این محصول شناخته شده هستند.

دیدگاهتان را بنویسید