ارسال مغز پسته ایران به عراق

14
0

راه های ارسال مغز پسته ایران به عراق کدام اند؟ بیشترین خرید کشور عراق از کدام نوع مغز پسته صادراتی ایران می باشد؟
در پاسخ به سوالات مطرح شده باید اشاره داشت که عموما مسئله مهم در کشور عراق برای خرید انواع مغز پسته صادراتی ایران قیمت این محصول می باشد و در مرحله بعدی باید به کیفیت محصول اشاره داشت. عراق یک کشور ضعیف در صنعت بسته بندی هم می باشد و به همین علت صادرات این محصول به صورت بسته بندی شده هم به عراق رونق دارد.
بیشتر صادرات و ارسال مغز پسته ایران به عراق مربوط به مغز پسته دستگاهی معمولی درجه 2 است که هم قیمت مناسب دارد و هم در تمام طول سال قابل تامین می باشد. قیمت این محصول هم به فصل و زمان خرید و ظرایط بازار وابسته است و هم تابعی از کیفیت محصول مدنظر سبز رنگی و میزان مغز های شکسته می باشد.
در ارسال حجم های بالا عموما از مرز سلیمانیه می توان این محصول را به روش زمینی ارسال کرد.
بسته بندی متداول مغز پسته در کیسه های 50 کیلویی می باشد که قیمت مناسب دارند اما بسته بندی شکیل تر به صورت وکیوم های 5 تا 10 کیلویی است.

0

دیدگاهتان را بنویسید