خرید مغز پسته سبز صادراتی

29
0

در زمینه خرید مغز پسته سبز و صادراتی درجه یک ایران می توان دو نوع مغز سبز را مورد بررسی قرار داد که در ادامه به تشریح هر کدام می پردازیم.
مغز سبز معمولی:
عموما تولیدات مغز پسته سیرجان، قزوین و مناطق خاصی از کرمان بسیار سبز رنگ می باشند و به همین علت به آن ها سبز می گویند و همچنین گاها برای تولید شیرینی خرید مغز پسته جنگلی نیز به علت همین سبز بودن چه در موارد صادراتی و چه در موارد داخلی افزایش چشمگیری پیدا می کند.
مغز سبز کالک:
این نوع مغز پسته از فرآوری نمونه های معمولی و پوست گیری آن ها بدست می آید و تثریبا تنها بازار آن موارد صادراتی به کشور های مختلف بویژه چین، آلمان، ترکیه و لبنان می باشد. انواع مغز پسته سبز دو پوست شده بر اساس میزان رنگ سبز تقسیم بندی می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید