عرضه انواع مغز پسته در امارات

98
0

امارات و در واقع بازار دبی به علت فعالیت شدید تاجران متعدد یکی از بهترین مقاصد صادراتی برای عرضه انواع مغز پسته ایران می باشد.
کدام انواع مغز پسته برای صادرات به امارات مناسب تر است؟
باید در پاسخ به این سوال گفت تقریبا حجم بسیار پایینی از موارد صادراتی به امارات در آن کشور به مصرف می رسد، عمدتا بار هایی که به مقصد دبی ارسال می شوند توسط تاجران عرب به دیگر کشور ها فروخته می شوند و همین مطلب سبب می شود که از تمام انواع مغز پسته ایران در امارات عرضه وسیعی را شاهد باشیم.
با عنایت به همین مطلب گفته شده در فوق اگر دقت شود باید یادآور شد که استاندارد های مغز پسته صادراتی به امارات متناسب با کشور هدف اصلی ارسال این محصول می باشد.
اگر این کشور اروپایی باشد بهداشت مغز پسته بسیار مهم خواهد بود و نیاز به اخذ گواهی های متعدد است، اگر بازار خود امارات مد نظر است عمدتا فروشگاه های بزرگ محصولات بسته بندی شده با کیفیت بالا را عرضه می نمایند. در صورتی هم که کشور هایی مانند هند مد نظر هستند بیشترین حجم صادرات به مغز پسته ارزان قیمت مربوط خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید