عرضه زرشک قاین در حجم عمده

65
0

عرضه زرشک پفکی و دانه اناری تولید شده در شهرستان قاین در حجم عمده در بازار کشور های مختلف اروپایی و آمریکایی توانسته فرصت های بسیار خوبی را خلق نماید.
زرشک قاین به عنوان بهترین زرشک ارگانیک شناخته می شود؛ سرمایه گذاری کشور های مختلف اروپایی در بخش کشاورزی شهرستان قاین دلیل محکمی بر اثبات این ادعاست.
در خت زرشک پس از آن آماده برداشت می شود، دو راه پیش روی تولید کنندگان است.
روش اول اینست که با ضربه زدن به شاخه های درخت، دانه ها را جدا کرده و به کارگاه های فرآوری ببرند؛ در آنجا مراحل مختلف بر روی زرشک انجام شده و زرشک به بازار عرضه شود. به این نوع زرشک، زرشک دانه اناری می گویند.
اما روش دوم که بسیار مناسب تر است به این صورت است که شاخه های زرشک را از درخت جدا کرده و در تالار های مخصوص، این شاخه ها را آویزان می کنند. در این روش دانه های زرشک به صورت پف کرده می ماند و خشک می شود. سپس با ضربه ای کوچک دانه های آن از شاخه جدا می شود.به این نوع زرشک، زرشک پفکی می گویند.
زرشک پفکی نسبت به زرشک دانه اناری از ماندگاری بیش تری برخوردار است. اما برای نگهداری هر دو نوع زرشک حتما بایستی آن را در سردخانه قرار داد.

دیدگاهتان را بنویسید