عرضه عمده زرشک در بازار ارومیه

76
0

زرشک ایران در استان خراسان جنوبی تولید می شود و از آنجا پس از طی چندین بازار به ارومیه و تبریز می رسد و در این بازار ها در حجم عمده عرضه می گردد.
به این علت که زرشک ایران تنها در استان خراسان تولید می شود و در همان استان هم بیش از نود درصد تولید مربوط به استان خراسان جنوبی می باشد و منطقه قاینات و بیرجند تولیدکننده های بزرگ و عمده این محصول در دنیا هستند اگر بخواهیم زرشک را به صورت دست اول تهیه کنیم تا در کنار قیمت مناسب به محصول با کیفیت دسترسی داشته باشیم راه حل همین دو شهر هستند.
البته کشاورزان این دو شهر محصول را به صورت اولیه و با شاخه (پفکی) نگهداری و خشک می کنند و پس از اتمام فرآیند خشک شدن کارگاه های محلی زرشک ها را به اصطلاح پاک کرده و سورت می نمایند، در این مرحله زرشک آماده کارتن شدن است و برای نگهداری به سردخانه ها فرستاده می شود.
ارسال زرشک در حجم عمده معمولا به بازار مشهد و تهران می باشد و علت غالبا این است که هنوز بازار مصرف اصلی این محصول که شهر های ارومیه، تبریز و دیگر شهر های غربی هستند بازار تولید اصلی (خراسان جنوبی) را یافت نکرده و با هم کمتر در ارتباط هستند.
گروه تولیدی و بازرگانی زرشک آرتین انواع زرشک تولیدی قاینات و بیرجند را تولید کرده و آماده عرضه عمده به صورت مستقیم به ارومیه، تبریز و دیگر شهر های غربی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید