فروش عمده زرشک ایران در فرانسه

68
0

یکی از کشور هایی که نسبت به زرشک ایران آشنایی دارد و نوع ارگانیک این محصول را در حجم عمده در بازار های اروپا به فروش می رساند فرانسه است.
فرانسه و آلمان به عنوان دو درگاه بین تولیدات ایران در زمینه انواع زرشک و بازار مصرف اروپا هستند. البته این محصول آن چنان در دنیا کم یاب است که حتی کشور آمریکا این محصول را با واسطه گری ترکیه خریداری کرده و بسته بندی می نماید و در حجم بالا گاها راهی بازار های اروپا می کند و با این حال باز هم سودآوری بسیاری از این محصول دارد.
خوشبختانه بازار فرانسه و آلمان زرشک را با نام ایران می شناسند و با همین نام نیز به فروش می رسانند و البته گفتنی است که تولید بیش از نود و هشت درصد این محصول منحصر به استان خراسان جنوبی ایران است.
فروش عمده زرشک گاها در شهر های مشهد و تهران انجام می شود و این درحالی است که کارگاه ها و باغات اصلی تولید و فرآوری این محصول منحصر به استان خراسان جنوبی می باشد و بهترین قیمت ها و کیفیت ها در این استان یافت می شوند.
از طرفی تولید ارگانیک این محصول بسیار مورد توجه بازار فرانسه است و به همین علت نمی توان هر کیفیتی را راهی بازار این کشور نمود.

دیدگاهتان را بنویسید