تولیدکننده زرشک پفکی در خراسان

39
0

گروه های مختلف تولیدکننده انواع زرشک دانه اناری و پفکی ایران در منطقه خراسان هستند که باغات عمده و وسیع زرشک ایران هم مربوط به همین استان است.
در استان خراسان هم بیشتر زرشک تولیدی در استان خراسان جنوبی و اطراف قاین و بیرجند است.
مراحل تولید انواع زرشک ایران بسیار سنتی می باشد و غالبا این محصول توسط تولیدکننده به کارگاه های زرشک پاک کنی محلی فروخته می شود و در آنجا سورت شده و بسته بندی می گردد و پس از آن به صورت عمده به تهران، مشهد، تبریز و شیراز ارسال می گردد.
زرشک خراسان تنها نوع باغی و خوراکی این محصول در تمام دنیا می باشد و به همین علت از این منطقه حجم زیادی از این محصول برای صادرات راهی می شود و البته تجربه های فراوانی برای صادرات آن مورد نیاز می باشد که از آن جمله می توان به نوع بسته بندی صادراتی زرشک اشاره داشت.
غالبا گروه های تولیدکننده سنتی محصول توان عرضه و پخش این محصول را به طور مستقیم در سراسر کشور ندارند و به همین علت قیمت آن در هر نقطه از کشور حتی با شرط کیفیت یکسان بخصوص برای نوع پفکی بسیار متفاوت می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید