آلمان خریدار عمده زرشک ایران

45
0

لیست کشور های یکه خریدار عمده انواع زرشک ایرانی هستند چه می باشد؟ آیا
آلمان هم همانند بسیاری از کشور ها، در زمره خریداران عمده قرار می گیرد؟
زرشک تولید شده در ایران به دو دسته زرشک پفکی و دانه اناری تقسیم می شوند. هر کدام از این انواع، خریدار ها و طرفداران خاص خود را دارد. زرشک دانه اناری و پفکی به دلیل فرآیند هایی مختلفی که بر روی آن ها قبل از ورود به بازار انجام می شود، با هم تفاوت دارند.
بازرگانی های زیادی در خصوص صادرات و فروش عمده محصولات متنوع که انواع زرشک هم در زمره این محصولات قرار می گیرد، مشغول به فعالیت می باشند. گروه های خریدار زیادی در کشور های مختلف اروپایی بویژه آلمان وجود دارند که خواستار ورود میزان زیادی از این محصول به بازار فروش خود می باشند.
خوشبختانه استاندارد های صادرات این محصول به آلمان چندان دشوار نیست و حتی تامین نمونه های ارگانیک آن به راحتی انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید