قیمت صادرات زرشک ایران

41
0

صادرات زرشک ایران در سال های اخیر نرخ صعودی بسیار خوبی را طی کرده است و به همین دلیل تاثیرات فراوانی بر قیمت آن داشته است.
با توجه به این مسئله که هر ساله بیش از نود درصد تولیدات زرشک ایران از انواع صادراتی آن در استان خراسان جنوبی می باشد، عموما بازار های صادراتی برای این محصول نسبت به قیمت زرشک در این منطقه اقدام به ارزش گذاری آن در بازار های جهانی می نمایند.

لیست قیمت زرشک و عناب آرتین
غالب صادرات زرشک درجه یک، تازه و باکیفیت ایران به کشور های نظیر آلمان، امارات، انگلستان، سوئد، گرجستان و مجارستان بوده است.
تفاوت قیمت هم برای انواع زرشک صادراتی در بازار داخلی و بازار صادراتی کم نیست.

دیدگاهتان را بنویسید