زرشک پفکی صادراتی دانه قرمز

75
0

از مهمترین پارامتر های مطرح در استفاده های صادراتی زرشک خوراکی ایران، دانه قرمز بودن و بخصوص شفافیت رنگ در نوع پفکی است.
باید به ایم مسئله توجه داشت که بیشتر خرید زرشک دانه قرمز ایران مختص نوع پفکی است و به همین دلیل تولید آن نیز بیشتر است. البته این مساله که فروش زرشک دانه اناری بالاست غیر قابل اجتناب است و علت اصلی آن نیز قیمت مناسب نوع دانه قرمز صادراتی آن می باشد اما در مقایسه با نوع پفکی نمی توان خیلی به بازار زرشک صادراتی دانه اناری تمرکز داشت و به علت مزایای چون قابلیت تامین در طول سال، ماندگاری بیشتر و نیز تقاضای بیشتر حجم صادرات نوع پفکی قرمز و خوش رنگ بسیار بیشتر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید