صادرات انواع زرشک بیرجند با گواهی صادراتی

57
0

برای صادرات انواع زرشک از بیرجند به کشور های مختلف نیاز به اخذ گواهی های صادراتی متعددی متناسب با کشور هدف می باشد.
زرشک بیرجند به این علت که منطقه گرم سیر تری به نسبت قاین می باشد زودتر آماده برداشت و عرضه به بازار های داخلی و صادراتی می شود.
صادرات این زرشک یعنی تولیدات بیرجند به کشور های مختلف به این علت که رنگ روشن تری دارد در حجم بالا و انواع مختلف صادراتی انجام می شود.
گواهی های لازم برای صادرات انواع زرشک تولیدی ایران متعدد نیست و بیشتر می توان به گواهی بهداشت و سلامت نباتات اکتفا کرد.
یکسری از آنالیز های مورد قبول برای این محصول گواهی های آزمایشگاهی ارگانیک می باشد که توصیه می کنیم برای کسب اطلاع از جزئیات با واحد فروش و صادرات در تماس باشید.

دیدگاهتان را بنویسید