صادرات انواع زرشک دانه اناری و پفکی

65
0

زرشک دانه اناری و پفکی دو نوع اصلی زرشک ایران هستند که برای صادرات استفاده دارند و بهترین انواع این محصول در دنیا شناخته می شوند.
البته لازم به ذکر است که زرشک تنها در ایران به صورت عمده و تجاری تولید می شود و به همین علت شناساندن این محصول به بازار های جهانی به واسطه ایران انجام شده است.
گروه های بازرگانی متعددی اقدام به صادرات انواع زرشک ایران می نمایند اما این انواع وابسته به تولیدکننده و کشاورز است و در دسته تولیدات کشاورزان این محصول به سه نوع بیشتر تقسیم نمی شود که در این میان تنها دو نوع زرشک اصلی صادراتی داریم: دانه اناری و پفکی.
نوع دانه اناری در تولید محدود تر است و بیشتر نمونه صادراتی پفکی در بازار شناخته شده و مورد استفاده می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید