خرید زرشک صادراتی برای اوکراین

100
0

یکی از کشور هایی که نسبت به زرشک ایران آشنایی دارد و بازار صادراتی زرشک در آن شناخته شده است اوکراین می باشد که خرید سالانه بالایی دارد.
برای کشور اوکراین از زرشک ارگانیک هم استقبال بالایی می شود.
معمولا زرشک ارگانیک صادراتی ایران برای ارسال به این کشور بسیار طرفدار دارد اما مسئله حائز اهمیت آنالیز های ارائه شده برای ارگانیک بودن این محصول است.
در زمان خرید از کشاورزان شاید بتوان با قیمت های مناسبی زرشک کاملا ارگانیک را خرید کرد اما نکته مهم این است که بتوان فرآوری این محصول را نیز به صورت ارگانیک انجام داده و در هر مرحله از محصول آزمایش گرفته شود.
مسیر ارسال زرشک ارگانیک صادراتی به اوکراین سابقا از روسیه بوده است اما در سال های اخیر این کشور اقدام به خرید مستقیم از ایران نموده است.

دیدگاهتان را بنویسید