فروش انواع زرشک صادراتی برای ابگیری

67
0

یکی از مصارف عمده و موارد فروش زرشک برای ابگیری می باشد که در بازار های صادراتی هم از این محصول در تولید انواع نوشیدنی استفاده می کنند.
البته کشور هایی که از زرشک برای ابگیری استفاده می کنند زیاد نیستند، نه به این معنا که آبگیری از زرشک چندان متداول نیست بلکه به سبب شناخت کم کشورها و بازار های مختلف نسبت به این محصول شاهد این مسئله هستیم.
فروش بیشتر انواع زرشک ایران برای استفاده صادراتی خوراکی آن می باشد که امروزه به علت قدرت بالای تامین این حوزه رو به پیشرفت است.
زرشک ابگیری عموما از نمونه های ارزان قیمت زرشک می باشد که ترش مزه نیز هست و فروش بیشتر آن یا برای لواشک و یا برای موارد صادراتی تولید نوشیدنی و مربا است.

دیدگاهتان را بنویسید