فروش زرشک پفکی دانه قرمز

39
0

زرشک یک محصول بسیار خوش طعم و دانه قرمز استراتژیک ایران است که در سه نوع پفکی، دانه اناری و زیرتالاری به فروش می رسد.
در رابطه با انواع زرشک ایران باید گفت تمام این انواع از یک درخت برداشت می شوند و درختان زرشک چندان تفاوتی در نوع محصول با یکدیگر ندارند، مسئله ای که این تفکیک انواع زرشک را به وجود می آورد تفاوت در فرآیند خشک کردن و فرآوری زرشک است.
بهترین نوع فرآوری مربوط به زرشک پفکی می باشد. دانه های قرمز زرشک در این نوع به این دلیل کا تا ماه ها پس از برداشت به شاخه متصل می مانند رطوبت خود را دیر از دست داده و به حالت پفکی خشک می شوند، به همین سبب به آن پفکی می گویند.
فروش عمده این نوع زرشک از اواسط بهمن ماه آغاز شده و در اردیبهشت به اوج خود می رسد. البته اردیبهشت ماه تقریبا زمان پایان فروش دیگر انواع زرشک است و بیشتر موجودی ها معطوف به نوع پفکی می باشد.
زرشک دانه قرمز پفکی در تمام طول سال قابل تامین و خریداری است، به همین دلیل همیشه برای موارد صادراتی بهترین مورد همین نوع می باشد که از نظر قیمت تقریبا در طول سال ثابت و همیشه موجود می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید