صادرات مغز و خلال پسته سبز قزوین

31
0

مغز و خلال پسته سبز قزوین به دلیل کیفیت بالا مورد توجه بازرگانان کشور های مختلف قرار گرفته است و حجم قابل توجهی از تولیدات آن برای صادرات مورد استفاده قرار می گیرد.
مغزپسته یکی از فرآورده های پسته است که با توجه به انواع پسته متفاوت می باشد.خلال پسته نیز با توجه به مصارف مختلف غذایی و دارویی آن همچون مغز پسته از نظر صادرات حائز اهمیت است. خلال پسته از انواع خاص مغز پسته که دارای رنگ و چربی و رطوبت در حد مطلوب باشد، مانند پسته سبز تولید می شود. هر چه رنگ خلال تیره تر باشد ، از کیفیت بالاتری برخوردار است.
قزوین همواره از شهرهایی بوده است که پسته سبز آن برای تولید مغز و خلال مورد استفاده قرار می گیرد و در صادرات به کشورهای عربی و اروپایی و کشورهایی همچون آلمان و سوئد نقش مهمی دارد. بازرگانان ایرانی همواره بخش عمده صادرات خلال پسته را از تولیدات این شهر انتخاب می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید