بازار صادرات خلال پسته ایرانی به امریکا

22
0

صادرات خلال پسته ایرانی به امریکا و کشور های دیگر چگونه انجام می شود؟ آیا خلال پسته ایرانی در کشور هایی همچون آمریکا، بازار فروش خوبی به خود اختصاص می دهد؟
خلال پسته به دلیل اینکه سخت تهیه می شود و اینکه تولید بهداشتی آن، نیازمند تکنولوژی پیشرفته است، قیمت بالایی در بازار فروش خواهد داشت. که این موضوع دلیل بر استفاده کمتر خلال پسته در مصارف داخلی می باشد.
بسیاری از بازرگانی های معتبر مانند بازرگانی آرتین در زمینه صادرات و واردات خشکبار و فرآورده های مختلفی از پسته مانند خلال آن شروع به فعالیت کرده و در این عرصه موفقیت های بسیاری به دست آورده اند.
این بازرگانی ها، محصول مختلفی را به کشور های دیگر صادر می کنند که یکی از مهمترین این محصولات خلال پسته می باشد.
صادرات این محصول ایرانی به کشوری مانند آمریکا با واسطه گری کشوری مانند امارات و حتی کشوری مانند ترکیه انجام می پذیرد. علاوه بر این محصول، زرشک ایرانی نیز به آمریکا صادرات زیادی دارد.

0

دیدگاهتان را بنویسید