عرضه خلال پسته در بازار اسپانیا

20
0

توزیع و عرضه خلال پسته ایرانی در بازار اسپانیا و کشور های دیگر بسیار رونق داشته و  ایران از این طریق می تواند درآمد بسیار خوبی کسب کند.
ایران یکی از اصلی ترین صادر کننده های پسته و خلال آن به کشور های دیگر می باشد. اسپانیا یکی از همین کشور ها است که خلال پسته ایران در بازار فروش آن بسیار عرضه شده و در دسترس عموم برای استفاده های گوناگون قرار می گیرد.
قیمت خلال پسته در بازار اسپانیا همانند کشور های دیگر و طبق پیروی از یک قاعده کلی، متناسب با کیفیت محصول مورد نظر می باشد. افراد می توانند برای آگاهی از میزان صادرات این محصول از طریق ایران به کشور هایی از قبیل اسپانیا، به سایت های معتبر بازرگانی مراجعه نمایند.
جهت اطلاع از قیمت ها با واحد فروش و صادرات ارتباط گیری نمایید.

0

دیدگاهتان را بنویسید