خرید خلال پسته ایران در آمریکا

94
0

برای آگاهی در خصوص خرید و فروش خلال پسته ایرانی در آمریکا می توان به سایت های معتبری که در این زمینه فعالیت می کنند مراجعه کرد.
خرید و فروش خلال پسته ایرانی که محصولی از شهرهایی مانند کرمان می باشد در بیشتر کشور های خارجی مانند آمریکا و غیره انجام می شود.
بازرگانی های موجود در ایران محصولات درجه یک را از تامین کنندگان اصلی داخلی خریداری کرده و آن را برای صادر کردن به کشور های دیگر از روش های هوایی، دریایی، زمینه و ریلی بسته به کشور مورد نظر آماده می نمایند.
قیمت این نوع محصولات بسته به کیفیت بسته اولیه تعیین می شود یعنی خلال حاصل از پسته مرغوب، قیمتی بالا تر از نوع کم کیفیت و زرد تر آن دارد.
در رابطه با صادرات این محصول به آمریکا نکته قابل توجه این است که محصول ابتدا باید به امارات یا ترکیه ارسال شده و از آنجا مجدد برای آمریکا صادر شود و در نتیجه عموم خرید ها برای کاهش زمان صادرات به صورت هوایی ارسال خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید