خلال پسته فروشی به قنادی و شیرینی پزی

17
0

قنادی ها و شیرینی پزی ها از اصلی ترین متقاضیان خلال پسته هستند. خلال پسته فروشی به قنادی و شیرینی پزی باید چه شرایطی داشته باشد؟
تولید خلال پسته در ایران بیشتر مربوط به استان کرمان و قزوین است که بازار صادراتی گرمی هم به راه انداخته است و در تمام دنیا کاربرد زیادی برای همین تولیدات شیرینی پزی ها و قنادی ها دارد.
خلال پسته فروشی برای این مصارف بخصوص شیرینی پزی و قنادی باید رنگی سبز داشته باشد و رنگ متمایل به زرد مطلوب نیست، تازه بوده و خشک نباشد (رطوبت کافی که از شکسته شدن بیش از حد خلال ها جلوگیری می نماید)، ظاهری کشیده و سالم داشته باشد و بسته بندی مناسب به جهت ماندگاری بالا ، تعبیه شده باشد.
گروه تولیدی خلال پسته آرتین انواع این محصول را به آجیل فروشی ها، قنادی ها و شیرینی پزی ها به صورت عمده عرضه می دارد.

0

دیدگاهتان را بنویسید