بزرگترین گروه تجاری و تولیدی خلال پسته در ایران

39
0

ایران به عنوان مرکز اصلی تولید فرآورده های پسته از جمله مغز و خلال پسته بزرگترین گروه های تجاری و تولیدی انواع این محصولات را در خود جای داده است.
با توجه به اینکه معمولا بیش از هفتاد درصد پسته ایران در زمینه صادرات استفاده می شود بزرگترین شرکت های تولیدکننده انواع این محصول در زمینه های تجاری بین المللی آن فعال هستند.
بیشترین فرآورده ای که برای صادرات مستقیم استفاده می شود ابتدا انواع مغز پسته صادراتی و پس از آن خلال پسته سبز و درجه یک می باشد.
کارگاه های تولیدی اصلی خلال پسته ایران عمدتا در قزوین مستقر می باشند و گروه های تجاری فعال در زمینه این محصول باید توجه داشته باشند که اخذ گواهی های استاندارد صادرات خلال پسته از مغز پسته حساس تر و مهم تر است.
گروه تولیدی و تجاری آرتین این محصول درجه یک و مرغوب را با قیمت مناسب برای مصارف مختلف داخلی و صادراتی عرضه می نماید.

0

دیدگاهتان را بنویسید