ارسال هوایی خلال پسته به تایلند

14
0

تایلند یک کشور قوی در بحث بسته بندی می باشد و در این کشور خلال پسته ایران نیز که عموما در حجم پایین از طریق هوایی ارسال می شود و مورد بسته بندی قرار می گیرد.
تایلند معمولا پسته و انواع فرآورده های آن را از ایران خرید می نماید و با این حال که آمریکا نیز صادرکننده پسته خود به این کشور است قادر به رقابت با کیفیت پسته ایران در تایلند نیست.
اما تامین عمده ی فرآورده های پسته بخصوص در زمینه خلال پسته برای استفاده داخلی و تامنی نیاز شرکت های بسته بندی مواد غذایی عمدتا از ایران انجام می پذیرد.
خلال پسته از محصولات گران قیمت و با مصرف نسبی پایین می باشد و به همن علت حجم سفارش های این محصول در غالب مواقع کمتر از ده تن است و می توان آن را با هزینه های مناسب از طریق هوایی به تایلند ارسال کرد.
نه تنها ارسال هوایی به تایلند، بلکه ارسال هوایی خلال پسته به کشور هایی مانند استرالیا و چین نیز مرسوم می باشد.

0

دیدگاهتان را بنویسید