ارسال هوایی خلال پسته به کویت

23
0

در خرید های کمتر از 5 تن مربوط به خلال پسته در کویت توجیح اقتصادی برای ارسال هوایی بیشتر است.
به این علت که قیمت خلال پسته بسیار بالا تر از دیگر فرآورده های پسته می باشد عموما حجم خرید این محصول کمتر از بقیه فرآورده ها می باشد و همین علت در بسیاری مواقع بهتر است خلال پسته به صورت هوایی به کشور مقصد ارسال گردد.
کویت از کشور های فعال تجاری خاورمیانه است که این محصول را از ایران به همبن طربق خرید می کند و صادرات مجدد آن را به کشور های مختلفی در دست کار دارد.
عمدتا از خلال پسته ایران در کویت برای تولید شیرینی جات استفاده می گردد اما حجم ارسال این حصول به کویت بسیار بالا تر از مصرف داخلی این کشور است و این بدان معنا می باشد که از خلالا پسته در کویت برای صادرات مجدد استفاده می گردد.

0

دیدگاهتان را بنویسید