قیمت خلال پسته ایران در اوکراین

31
0

از خلال پسته ایران برای صادرات به اوکراین هم در حجم بالا استفاده می شود و قیمت این محصول در اوکراین بالاتر از روسیه است.
به این علت که سابقا بازار اصلی صادرات خلال پسته ایران در روسیه بوده است معمولا روسیه صادرکننده خلال پسته ایران به اوکراین شناخته می شده است و به همین علت قیمت این محصول در اوکراین از روسیه بالاتر بوده است.
یکی از علت هایی که سابقا مانع خرید مستقیم خلال پسته توسط اوکراین از ایران می شده است استاندارد های صادراتی خلال پسته بوده و هست.
برای رفع این مسئله یا افزایش تکنولوژی های تولید و آگاهی تولیدکنندگان یافتن محصولاتی مناسب برای صادرات به این کشور با قیمت مناسب آسان تر شده است و به همین علت اعتماد بین تاجران ایرانی و اوکراینی افزایش داشته و این به معنای ارتقا سطح روابط تجاری در این زمینه بین این دو کشور است.

دیدگاهتان را بنویسید