قیمت خلال پسته درجه یک ارگانیک

40
0

تولید ارگانیک خلال پسته در ایران تقریبا صفر است اما با این حال گروه های متعددی آمادگی تولید این محصول درجه یک صادراتی را دارند.
پسته ارگانیک، خود به تنهایی قیمتی بسیار بالاتر از پسته معمولی دارد و در نتیجه مغز آن نیز که ماده اولیه تولید خلال پسته به حساب می آید گران قیمت می باشد.
هر چند یک خلال پسته ارگانیک بسیار درجه یک برای صادرات به حساب می آید اما با نکات گفته شده و اینکه ماندگاری این محصول در انبار ها که جا به جایی زیادی دارند کم است.
تولید آن بر اساس سفارش های انجام شده صورت می پذیرد. در واقع بر اساس سفارش صادراتی مغز پسته ارگانیک تهیه شده در فرآیند تولید خلال پسته قرار می گیرد.
بسته بندی مناسب این محصول در کارتن های 5 تا 10 کیلویی می باشد که در برابر جا به جایی آسیب پذیر است و بهتر است بسته بندی در زمان حمل و نقل نهایی انجام نشود.

دیدگاهتان را بنویسید